Garantie en herroepingsrecht

Garanties worden door de fabrikanten van onze producten en overige accessoires afgegeven. Op alle producten ontvangt u een garantie van maar liefst 10 jaar. Deze fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie, zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art. 10). Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Voor artikelen die niet op maat gemaakt zijn geldt het volgende:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wel kunnen wij kosten in rekening brengen indien de goederen door u zijn beschadigd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden,al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Klikt u hier voor ons retourformulier.

 

Retourneren

Wanneer u ervoor kiest de traprenovatie te retourneren, dan wijzen wij u erop dat u verantwoordelijk bent voor transportschade, of zoekraken van de zending. Wij adviseren waardevolle goederen te verzekeren. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief de leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u zelf de producten retourneert kan dat verstuurd / gebracht worden naar:

Swijnenburg Transport
Hulsenboschstraat 12
4251LR Werkendam

LET OP: de goederen dient u duidelijk te voorzien van uw ordernummer gelieve niet op de verpakking zelf. 

Klachten

Wij doen onze uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Maar natuurlijk kan er wel eens iets misgaan.
Ook in dat geval zullen wij alles zo goed mogelijk oplossen. Conform de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie binnen 14 dagen.

Heeft u een klacht? Omschrijf uw klacht dan nauwkeurig en vermeld altijd uw bestelnummer en de aankoopdatum. Meld uw klacht zo snel mogelijk op één van de volgende manieren:

  • stuur een email naar info@trappengigant.nl
  • bespreek uw klacht telefonisch met onze klantenservice 085 - 210 230 0
  • benadert u de geschillencommissie, www.sgc.nl

of stuur een brief naar:

Trappengigant (onderdeel Kastengigant bv)
Kwadijkerkoogweg 16a
1442 LA Purmerend NH

In het geval van een klacht/geschil kunt u ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR).